Betaalbaar op vakantie in Zeeland

Algemene voorwaarden

Privacystatement

Zodra u bij Zonnemaire Vakanties een reservering bevestigd of een aanvraag via e-mail of het contactformulier in stuurt, gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden en ons Privacystatement.

1. Identiteit
Zonnemaire Vakanties is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 22063545 met als hoofdvestiging G.A. Mielard en daaronder de handelsnaam Zonnemaire Vakanties. Contactgegevens: Professor Zeemanstraat 21, 4316 AH Zonnemaire. Tel: 0111-401020 / 06-20003780. E-mail: info@zonnemairevakanties.nl

2. Rechtsgrond gegevensverwerking
Persoonsgegevens worden gebruikt voor:
* het opstellen van een boekingsbevestiging bij een reservering;
* het innen van de verschuldigde huurpenningen en bijkomende kosten;
* het beantwoorden van het ingestuurde contactformulier;
* het beantwoorden van een ingestuurde e-mail.

3. Doel voor de verwerking van persoonsgegevens
Zonnemaire Vakanties heeft behalve het opstellen van een boekingsbevestiging bij een reservering geen doel voor de verwerking van persoonsgegevens. Alle reacties en ingevulde contactformulieren of verstuurde e-mails worden gelezen en ter kennisgeving aangenomen en waar nodig beantwoord.

4. Gevolgen van het verstrekken van persoonsgegevens
Er zijn geen gevolgen voor het verstrekken van persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt of gebruikt door Zonnemairevakanties.nl. Zonnemaire Vakanties verstuurd geen nieuwsbrieven of ongevraagde e-mails.

5. Duur van de opslag van persoonsgegevens
Zonnemaire Vakanties bewaart de persoonsgegevens niet langer dan de wettelijk gestelde termijn.

6. Recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens.
Elke bezoeker van Zonnemairevakanties.nl heeft het recht op inzage, rectificatie of verwijdering van persoonsgegevens. Hiervoor kunt u een e-mail sturen naar info@zonnemairevakanties.nl

7. Klachtrecht
Klachten kunnen ingediend worden bij autoriteit persoonsgegevens.

Huurvoorwaarden

1. Betaling 50% van de huurprijs bij reservering en 50% minimaal 6 weken voor
aanvang huurperiode. De reservering is definitief na de aanbetaling. Indien de
restbetaling niet binnen de gestelde termijn is betaald ontvangt u een
betalingsherinnering. In sommige gevallen kan de restbetaling contant bij
aankomst worden voldaan. Bij niet betalen van het totale bedrag is de
huurovereenkomst nietig en wordt de aanbetaling niet retour gestort. Deze
wordt als vergoeding voor het niet kunnen verhuren aan anderen beschouwd.

2. Borg € 200,00 per huurperiode. De borg dient betaald te worden 50% bij boeking en 50%, 6 weken voor aankomst.

3. De borg wordt binnen 14 dagen na vertrek per bank terug gestort, na verrekening van eventueel aangebrachte schade of vermissing in de woning volgens de aanwezige prijslijst. De woning wordt bij vertrek gecontroleerd op gebreken.

4. Bij grote schade wordt voor vertrek een rapport opgemaakt. Nadat de schade
door een erkend bedrijf is gerepareerd worden de kosten achteraf aan de
huurder gefactureerd. Hierbij wordt een kopie van de factuur van het
reparatiebedrijf ter beschikking gesteld.

5. Op het park gelden de in Nederland algemeen bekende rust regels van 22.00
uur in de avond tot 7.00 uur in de ochtend.

6. Aankomst op wisseldagen tussen 15.00 en 18.00 uur. Vertrek op wisseldagen
vóór 10.00 uur.

7. De woning mag tijdens de huurperiode betrokken worden door het maximaal
aantal toegestane personen waarvoor de woning is ingericht.

8. Honden zijn alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen woningen en dienen ten alle tijden aangelijnd te zijn op de parken.
Katten en andere huisdieren zijn alleen toegestaan na uitdrukkelijke toestemming.

9. Roken is alleen toegestaan in de daarvoor aangewezen woningen.

10. De beheerder behoudt zich het recht voor om bij ernstige misdragingen
de huurder zonder verrekening van de betaalde huurpenningen vóór het einde
van de overeengekomen huurperiode uit de woning te verwijderen.

11. Annulering
Bij annulering meer dan 3 maanden voor de aankomstdatum wordt 15% van
de huurprijs in rekening gebracht vermeerderd met € 12,50 administratiekosten.
Bij annulering binnen 3 tot 2 maanden voor de aankomstdatum wordt 50% van
de huurprijs in rekening gebracht vermeerderd met € 12,50 administratiekosten.
Bij annulering 2 tot 1 maand voor de aankomstdatum wordt 75% van
de huurprijs in rekening gebracht vermeerderd met € 12,50 administratiekosten.
Bij annulering binnen 1 maand voor de aankomstdatum wordt 90% van
de huurprijs in rekening gebracht vermeerderd met € 12,50 administratiekosten.
Bij annulering op de dag van aankomst wordt 100% van de huurprijs in
rekening gebracht vermeerderd met € 12,50 administratiekosten.
Wij raden u aan een annuleringsverzekering af te sluiten bij uw reservering.

12. Gebruik door derden van de gehuurde accommodatie is niet toegestaan,
tenzij anders met verhuurbemiddelaar of eigenaar is overeen gekomen.

13. Bij vroegtijdig vertrek van de huurder wordt geen reductie op de huurprijs
gegeven. Indien vroegtijdig vertrek ontstaat door ziekte of overlijden treed uw annuleringsverzekering in werking.

14. De huurprijs wordt overeen gekomen op basis van de op dat moment
geldende tarieven. Indien na vaststelling van de huurprijs door een
lastenverzwaring van de verhuurder extra kosten ontstaan als gevolg van
verhoging van lasten en heffingen, dan kunnen deze extra kosten aan de huurder worden doorberekend.

15. Het aangaan van een huurovereenkomst en het verblijf in de accommodaties van Zonnemaire Vakanties is niet toegestaan door personen onder 21 jaar zonder begeleiding van een of meer volwassene boven 21 jaar. Er wordt niet verhuurd aan jeugd of jeugd groepen. Als bij aankomst in de accommodatie blijkt dat geen van de personen boven de 21 jaar is wordt de toegang onherroepelijk geweigerd. Wij verhuren niet aan uitzendbureaus en andere bemiddelingsbureaus voor arbeidskrachten.

16. Zonnemaire Vakanties kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor overlast veroorzaakt door derden.

17. Bij elke reservering wordt een bedrag van € 15,00 aan reserveringskosten in rekening gebracht.

18. Gebruik van speeltoestellen bij de accommodaties is op eigen risico.

19. Zonnemaire Vakanties kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor geleden schade of opgelopen letsel tijdens een verblijf in een van onze accommodaties.